Raamatupidamisteenused

Üheks OÜ Adelfia tegevusvaldkonnaks on kvaliteetsete raamatupidamisteenuste osutamine väike- ja suure suurusega ettevõtetele ja korteriühistutele.

Me aitame korraldada raamatupidamist ja tagada nõutud aruandlusega juhtimisotsuste vastuvõtmiseks. Meil on alati hinnad teenustele, kuna osutades teenuseid, me oleme paindliku ning läheneme iga kliendile individusaalselt!

Raamatupidamisdokumentide ja informatsiooni üleandmine toimub vastavalt kokkuleppele e-maili teel või dokumentide üleandmine toimub kättest kättele. Vajadusel me saame dokumendid ise kliendi juurest ära tuua. Samuti me saame organiseerida raamatupidaja tööd vahetult kliendi juures.

Meie poolt osutatud teenuste maksumus on mitu korda väiksem kuludest raamatupidaja töötasule.

Me oleme orienteerunud pikaajalistele partnerlussuhetele ning heale koostööle. Teenindame eesti ja vene keeles.

Raamatupidamisteenuste maksumus sõltub ettevõtte suurusest, selle spetsifikatsioonist ja raamatupidamiskannete suurusest kuus. Raamatupidamise seaduse alusel loetakse algdokumentideks ostu-müügi arved, tšekkid ja arved sularahas maksmiseks, lepingud, lähetusaruanded, töötasu arvestamise lehed, pangakonto väljavõte. Reeglina 1 algdokument – 2 kannet, aga firma jaoks, mis on käibemaksukohustuslane, umbes 3, välja arvatud pangakonto väljavõte, mille iga rida - 1 kanne. Kannete suurus teatud perioodil antakse raamatupidamisprograamiga välja. Tavaline teenus sisaldab igakuiset, mitte igapäevast raamatupidamist.


Raamatupidamisteenused

Osutame järgmiseid teenuseid:
- Firma-siseste regulatsioonide koostamine.
- Raamatupidamise algdokumentide kirjede sisse kandmine pea- ja abiraamatusse.
- Jooksvate maksudeklaratsioonide ja raamatupidamisaruannete koostamine.
- Töötasu arvestuse ja sellega seonduvate dokumentide haldamine.
- Majandusaasta aruannete ja nende lisade koostamine.
- Klientide esindamine Maksuametis, Haigekassas, Pensioniametis.
- Raamatupidamisandmete taastamine.
- Konsultatsioonid (püsiklientidele tasuta).

Korteriühistute tegevuse spetsiifika nõuab raamatupidamise mõnede eripärade tedmisi selles sfääris. Meie poolt pakutud teenuse, peale tavalist tulude-kulude arvestust ja nõutud aruandluse koostamist, sisaldab ka igakuiset arvete väljaandmist. Arvete edastamine elanikkele toimub vastavalt kokkuleppele.


Korteriühistutele:

- Igakuisete arvete koostamine ja trükkimine.
- Töötasu arvestus, sellega seotud deklaratsioonide tegemine
- Kulude arvestus, kassaraamatu haldamine.
- Pea- ja abiraamatu haldamine.
- Maajandusaasta aruannete koostamine.
- Konsultatsioonid (püsiklientidele tasuta).


Hinnad

Raamatupidamisteenuste maksumus sõltub töömahust.
Stabiilse töömahuga klientidele hinnaks on kooskõlastatud igakuine tasu.’

Teenustöö mahu suurenemisel või vähenemisel saab leppida hinna muutusest kokku.

Teine võimalus - teha kindlaks töömahtu raamatupidamiskannete suuruse järgi. Selline variant rohkem sobib firmadele ebastabiilse töömahuga. (hooajalised, alustavad firmad jne).