Õigusalased teenused

Aitame küsimuste lahendamisel seotud Teie firma tegevusega.

Me spetsialiseerume äriõiguses ja meie juristid tegelevad firmade asutamisega juba 20.a, seega alates sellest ajast, kui Eestis tekkisid esimesed äriühingud. Me saame anda sobiva nõu, nii omanikule, kui ka firmajuhile. Kanname vajalikke muudatusi, viime ühinemise või likvideerimise läbi.

Väga tihti ei jätku aega, ei piisa keele või õigusnorme tundmist, lepinguid sõlmitakse ilma eelneva selle sätete läbimõtlemiseta, mis hiljem toob kaasa ebamigavusi. Me viime eelneva analüüüsi läbi, mis võimaldab tuvastada nõrgaid kohti nign õigeaegselt tuua parandusi.

Anname konsultatsiooni ning koostame lepinguproekti, mis võimaldab viia ellu Teie igasugust äriunistust.

Me üritame maksimaalselt kaitsta meie klientide huve, kasutades preventiivse iseloomuga meetmeid, kuid vajadusel koostame hagiavalduse kohtule või esitame kiirmenetluses avalduse.

Anname konsultatsiooni ja aitame korteriühistutel tuua muudatusi juhatuse koosseisu, vormistada üldkoosolekute protokolle, valmistame ette dokumente kohtusse võlgnevuse sissenõudmiseks kommunaalteenuste osutamise eest.